Golden Pavilion Top page

UNESCO World Heritage

Common Name:

      Kinkaku-Ji

漢字(Kanji)Chinese Charater金閣寺
ひらがなHiraganaきんかくじ
ローマ字Roma-jiKinkaku-ji

Official Name:

      Rokuon-Ji

漢字(Kanji)Chinese Character鹿苑寺
ひらがなHiraganaろくおんじ
ローマ字RomajiRokuon-ji

Buddhism Sect: Rinzai-sect Zen temple, branch of Shokokuji temple
Official English Web Site
https://www.shokoku-ji.jp/en/kinkakuji/

Japanese garden with a pond and things to see.

池泉回遊式庭園Chisen Kaiyushiki teien 鏡湖池kyokochi The garden of the Golden Pavilion is a type of Japanese garden…

Read More
Golden Pavilion - Shariden
Golden Pavilion – Shariden

舎利-殿 =Shari-den: Shari means “remains of Buddha”, Shariden is the place where keep the remains…

Read More
金閣寺 アイキャッチ画像
When and Why the Golden Pavilion was built?

When was Muromachi Era?  Why the 3rd of Ashikaga Shogun, Yoshimitsu built the Temple of…

Read More
Kinkakuji-icatch
The origin of the name
The origin of the name Kinkakuji(金閣寺)
Read More
Bitly
スポンサーリンク
WaYuSoAn
Copied title and URL