toshodaiji

スポンサーリンク
toshodaiji

Toshodaiji| Gobyo(御廟)

Ganjin Wajo Obyo (鑑真和上御廟) - Abbot Ganjin Mausoleum, Shin Hozo (新宝蔵) (New Treasure Hall)
toshodaiji

Toshodaiji| Daigo-ido ~ Miei-do

Daigo-ido (well). Honbo,Lotus Flower, Kaizando, Kariteimosya, Mieido Under renovation
toshodaiji

Toshodaiji|Kodo – Koro, others

Kodo(講堂) Lecture Hall, Koro(鼓楼) (Shariden), Higashi-muro – Raido, Hozo(宝蔵), Storage of Treasures – Kyozo(経蔵), Storage of Sutras
Guide2Nara

Toshodaiji| Kaidan

Kaidan~Syoro, Poem Monument, Lotus Flowers, Kaidan ,Syoro Bell Tower
toshodaiji

Toshidaiji| Kondo

Nandaimon – Kondo : Nandaimon(South Great Gate), Jimusyo – Temple Office, Benten Shrine, Lotus Flowers, Kondo–Golden Hall
toshodaiji

From Yakushiji to Toshodaiji

The Street from Yakushiji to Toshodaiji (10-15 mins walk) - Yotenmangu Shrine-Torii Gate-Haiden(Worship Hall), Street at South Gate of Tosyodaiji - Parking lot for Toshodaiji
スポンサーリンク
Copied title and URL